Lásar ehf. leggja mikið upp úr því að tryggja öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina.

Lásar ehf . sjá til þess að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga ásamt því að uppfæra samkvæmt lögum sem taka gildi 25/05/2018.

Stefna Lása ehf . er að geyma og vinna með eins lítið af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er til að geta veitt þá þjónustu sem félaginu ber að veita viðskiptavinum.

Lásar ehf ábyrgist að nýta sér ekki upplýsingar um viðskiptavini á óábyrgan, óöruggan eða ólöglegan hátt.

Allar upplýsingar sem viðskiptavinir Lása ehf . láta félaginu í té eða sem Lásar ehf. sækja með þeirra leyfi til þriðja aðila eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

Persónuupplýsingarnar

Við notum persónuupplýsingar þínar ekki í neinum öðrum tilgangi en þeirra er aflað.

Við áskiljum okkur rétt til að deila persónuupplýsingum þínum með þriðju aðilum sem koma að tæknilegu viðhaldi eða greiðsluþjónustu (slíkir aðilar kallast héðan í frá einu nafni “þriðju aðilar”) að því marki sem nauðsynlegt er svo við getum innt þjónustuna af hendi.

Dæmi um slíka þriðju aðila eru kortafyrirtæki (vegna greiðsludreifingar), bílaumboð (vegna upplýsinga til lyklagerðar), eigenda lyklakerfa (til upplýsinga)

Upplýsingar til 3. aðila

Lásar ehf. munu ekki undir nokkrum kringumstæðum afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar viðskiptavina til þriðja aðila nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt beiðni viðskiptavinar.

Bókhaldsgögn

Bókhaldsgögn eru geymd í samræmi við lög og reglur um færslu bókhalds og varðveislu þess.  Að þeim tíma liðnum er gögnunum eytt.

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem gildandi lög heimila, bera Lásar ehf . enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi, af hálfu starfsfólks Lása.

Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Breytingar

Lásar ehf . áskilja sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu okkar.

Tengiliðaupplýsingar

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Lása ehf . skaltu hafa samband við okkur hér: Sími: 510-8888, netfang: [email protected]

Félagið leggur mikla áherslu á að tryggja öryggi þeirra persónuupplýsinga sem viðskiptavinir okkar treysta okkur fyrir.

Dæmi um gögn sem við geymum

 1. Þegar við förum í opnanir þá er skráð niður kennitala, sími, dagsetning og klukka, viðskiptavinur þarf svo að skrifa undir samþykki því að þessar upplýsingar séu geymdar. Þetta er gert vegna mögulegrar misnotkunar á þjónustu okkar, við getum þá leitað að opnunum þegar beiðni um slíkt kemur frá yfirvöldum.
 2. Þegar lykill er smíðaður í bíl ef allir lyklar eru týndir, kennitala og bílnúmer þess sem tekur við lyklinum er skráð, ásamt dagsetningu. Þetta er geymt í allt að 2 ár, af sömu ástæðu og hér að ofan.
 3. Við smíði lyklakerfa er skráð hjá okkur nafn, kennitala og símanúmer þeirra sem mega fá lykla afhenta, þetta er gert í fullu samráði viðkomandi enda gert til að tryggja að aðeins skráðir aðilar fái afhenta lykla í viðkomandi lyklakerfi.

 •   Lásar ehf.
 •   Skemmuvegur 4, blá gata
    200 Kópavogur
 •   510-8888
 •   kt. 661107-1110
 •   vsk nr.96883
 •   [email protected]